Furnes Jernstøperi AS

Kabelkum

Rammer og lokk for kabelkum. 1, 2 og 3 lokks 

PREMIUM F900

FURNES® PREMIUM F900 | For veier med stor trafikkbelastning.

PREMIUM D400

FURNES® PREMIUM D400 | For veier med stor trafikkbelastning.

REGULAR D400

FURNES® REGULAR | For veier med middels trafikkbelastning.

BASIC D400

FURNES® BASIC | For områder med liten eller ingen trafikk.


Les mer om kategorisering her